KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

 

A- A A+


SZUKAJ W BIBLIOTECE
książki, multimedia-wszystko w jednym miejscu!Zmiana języka:

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 52 333 48 10

Biesiada Poetycka 2019

xxxiv okp 1680x953

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia. W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej. Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na jeden z adresów: 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej Skrytka pocztowa 42, 86-100 Świecie 2. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej ul. Kopernika 2, 86-100 Świecie 3. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Poetycki im. J. Jakubika”. Prosimy nie wysyłać prac listami poleconymi. Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 15 maja 2019 roku. 1. Nadesłane prace, w trzech jednakowych egzemplarzach, powinny być opatrzone godłem. 2. Do prac należy dołączyć oddzielną zamkniętą kopertę opatrzona tym samym godłem, która powinna zawierać pismo z danymi autora: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora, e-mail, nr telefonu, oraz oświadczenie zrzeczenia się praw autorskich na publikację przesłanych utworów przez organizatora konkursu. 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 4. Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 600 złotych, nagrodę za II miejsce 500 zł i nagrodę za III miejsce 400 zł. 5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail, a nagrody wręczone zostaną 25 maja 2019 r. podczas „Biesiady Poetyckiej”. 6. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie określonym przez organizatora. 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego. 8. Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród. Szczegółowe informacje dotyczące XXXIV OKP można otrzymać wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Komentarzy (0)

Cancel or