KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Biblioteka w aplikacji Blisko!

 • Drukuj

blisko tło fb 1680x639

Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej BLISKO. Dzięki niej będziecie na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami zarówno w siedzibie głównej biblioteki jak i w filiach!

Aplikacja jest łatwa w obsłudze, bez reklam i spamu, dostarcza informacje tylko z zaznaczonych serwisów, a przede wszystkim jest bezpłatna i nie pobiera danych użytkowników!

Linki do pobrania: >tutaj< 

Instrukcja obsługi: >tutaj<

W aplikacji możecie również włączyć powiadomienia od Gminy Świecie, informacje kulturalne z Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz repertuar Studyjnego Kina Cyfrowego WRZOS. Dostępne są również powiadomienia o wyłączeniach prądu lub awariach w dostawie wody.

Więcej informacji o aplikacji: https://www.sisms.pl/ 

 

Komentarzy (0)

Cancel or