KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

ŚDS w Bibliotece

 • Drukuj

śds 1050x1050

8 maja w ramach rozpoczynającego się Tygodnia Bibliotek naszą Bibliotekę odwiedzili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu. Dla niektórych była to pierwsza wizyta w nowym budynku naszej książnicy. Na wstępie bibliotekarz Marcin Warmke przytoczył kilka faktów z historii biblioteki, a następnie poprzez prezentacją „Warto czytać! zaprezentował działalność i ofertę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na zakończenie uczestnicy spotkania zwiedzili przestrzenie biblioteki przeznaczone dla użytkowników oraz zapoznali się z najcenniejszymi zbiorami, które wyeksponowane są w gablotach w Wypożyczalni dla Dorosłych. Tego typu wizyty dowodem są na to, że Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla każdego! Mamy nadzieję, że podopieczni ŚDS będą częstymi użytkownikami naszej książnicy.

oprac. Marcin Warmke

Komentarzy (0)

Cancel or