KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Kolorowe zajęcia z czterolatkami w F3

 • Drukuj

kolor zaj 1680x1050

W gruczeńskiej filii odbyło się spotkanie dla dzieci czteroletnich z Przedszkola nr 11 o kolorach. Na wstępie bibliotekarka witała się z dziećmi według kolorów ich ubrań. Następnie każdy przedszkolak wybrał inny kolor chwosta i mówił z czym się mu kojarzy, np. z trawą, misiem, lodami malinowymi, czekoladą czy kolorem mebli… Bibliotekarka opowiadała czym jest kolor, o wielości odcieni, o symbolice kolorów (np. czarny – żałoba, różowy – dziewczynki, kolory na sygnalizatorze świetlnym czy te przy segregacji śmieci). Wspomniano także o powiedzeniach z kolorami funkcjonujących w życiu codziennym, np. widzieć świat przez różowe okulary, wpaść w czarną rozpacz czy być zielonym w danym temacie.

Dzieci podawały swoje ulubione kolory. Bibliotekarka mówiła o mieszaniu barw podstawowych i tworzeniu kolorów pochodnych dodatkowo demonstrując. Ponadto przeprowadzono eksperyment ze skittlesami tworząc uroczą tęczę. Bibliotekarka zaprezentowała najbardziej kolorowe bajki i przeczytała tę „O Wilku który chciał zmienić kolor” Orianne Lallemand. Na koniec dzieci otrzymały białe wilczki do pokolorowania oraz różnobarwne kwiatki do ich ozdobienia. Życie dzięki olbrzymiej palecie barw może stać się bardziej kolorowe, korzystajmy z tych dobrodziejstw, bo jak wiadomo kolory mają wpływ na nasz nastrój…

Opracowała: Lidia Heinrich-Weiner

Komentarzy (0)

Cancel or