KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

Jesienne spotkania Grupy Zabawowej w Filii nr 5

 • Drukuj

kolaż grupa 1486x1050

Październikowe i listopadowe spotkania Grupy Zabawowej przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci uczyły się rozróżniać kolory, owoce, poznawały oznaki jesieni. Innym razem „wybraliśmy się” na wycieczkę do gospodarstwa, by poznać mieszkające tam zwierzęta. Nie zabrakło pracy twórczej. Nasi milusińscy przy pomocy czarnych łatek z papieru wyklejały wesołe krówki. Na ostatnich listopadowych zajęciach obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Nasze maluszki z uwagą wysłuchały bajki o misiu, zatańczyły misiowe piosenki i przy pomocy farb i gąbeczek wykonały piękne portrety pluszowych przyjaciół. Zabawa jak zawsze była udana a dzieci uśmiechnięte i zadowolone.

Oprac. Magdalena Bieńkowska

Komentarzy (0)

Cancel or