KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sienkiewicza 4, tel. 52 333 48 10, faks 52 333 48 15, e-mail kontakt@bibliotekaswiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. 

"Tolerancja - Tak, Dyskryminacja – Nie" w Oddziale dla Dzieci

 • Drukuj

tolerancja 1400x1050

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świeciu w realizacji projektu „Tolerancja - Tak, Dyskryminacja – Nie”, Oddział dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu przygotował ofertę zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkoli. Jak dotąd, w naszej książnicy przeprowadzono 14 zajęć warsztatowych o tematyce tolerancji dla dzieci w wieku 6-10 lat. Bohaterami pierwszych spotkań był słoń w kratkę – Elmer oraz ciekawski chłopiec, który nie przestawał zadawać pytań – Grzesiu.

Polecamy tematy zajęć:

 1. „Czarna książka kolorów” –  jak niewidomi widzą kolory;
 2. „Elmer” – zajęcia poruszające tematykę odmienności i tolerancji;
 3. „Bajka o Piotrusiu” – zajęcia poruszające temat odmienności, poczucia własnej wartości;
 4. „Dlaczego nie jesteśmy tacy sami” –  zajęcia poruszające temat odmienności;
 5. „Co się dzieje, jak się nie je” – zajęcia dotyczące głodu na świecie.

Zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty zapraszamy do kontaktu:  osobiście w Oddziale dla Dzieci MBP lub pod nr 52 333 48 14. Do zobaczenia!

Komentarzy (0)

Cancel or