ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

kontakt@bibliotekaswiecie.pl  facebook   YouTube   Instagram
czwartek, 23 wrzesień 2021 11:14

Relacja ze spotkania z p. J. Meller

W środę 22 września br. w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu odbyło się spotkanie wspomnieniowe pt.  Z kart historii…, którego gościem specjalnym była Jadwiga Meller.

Świadek historii to każdy z nas, to ten, który pamięta i opowiada o tym, co widział, co przeżył. Wspomnienia to prawdziwa podróż w czasie, z tą podróżą związane są czasy, miejsca i ludzie. Z historią naszej biblioteki związana jest rodzina p. Mellerów. W 1946 roku na mocy Dekretu z dnia 17 kwietnia o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi powołana do życia została sieć bibliotek powszechnych, szkolnych i naukowych. W Świeciu organizowaniem sieci bibliotek zajął się Edmund Meller, bibliotekarz, nauczyciel i działacz społeczno-oświatowy, pierwszy dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 1946-1950, późniejszym dyrektorem był brat Edmunda – Witold Meller 1952-1985, a następnie Jadwiga Meller 1985-1987 (żona Witolda Mellera).

Na wstępie p. Jadwiga Meller opowiedziała o rodzinie Mellerów. Mieszkali oni w Świeciu, ich gospodarstwo znajdowało się nieopodal obecnej Szkoły Specjalnej na ulicy Paderewskiego.  Trójka z rodzeństwa pracowała w naszej bibliotece – Edmund, Witold i Anita Miszewska. W czasie okupacji hitlerowskiej rodzina Mellerów została wysiedlona, a synowie trafili do obozów pracy. Ciekawostką jest to, że niedaleko domu rodzinnego p. Mellerów pozostał piękny znak czasu — kapliczka, którą postawili mieszkańcy Świecia w podzięce za ocalenie w czasie II wojny światowej, między innymi fundatorami byli p. Mellerowie. Pani Jadwiga Meller pracę w bibliotece rozpoczęła w 1954 roku. Jak wspominała nie były to łatwe czasy. Biblioteka już od samego początku borykała się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Na przestrzeni lat mieściła się w różnych częściach miasta. Pierwszy lokal zajmowała na ul. Mickiewicza 27, następnie przeniesiono ją do gmachu Szkoły Gospodarczej, potem na ulicę 10 lutego oraz na Duży Rynek (ówczesny Plac I maja). W 1967 roku przeniesiona została na ulicę Wojska Polskiego 141, z tym że do 1975 roku, dyrekcja, administracja oraz magazyny mieściły się w Powiatowym Domu Kultury.

W początkowym okresie zakup książek do bibliotek był niemożliwy, nie tylko z braku środków finansowych, ale z braku samych książek. W 1946 roku została urządzano zbiórka darów dla biblioteki, która została bardzo spontanicznie przyjęta przez mieszkańców Świecia, zgromadzono przeszło 2000 książek, które stanowiły pierwszy księgozbiór biblioteki. Jak opowiedziała p. Jadwiga, w latach 70-tych i 80-tych biblioteka borykała się z zakupem książek, szczególnie z zakupem encyklopedii, słowników i wydawnictw albumowych. Szukano także sponsorów na zakup nowości.

Pierwszą kadrę biblioteki tworzyli: Teresa Kęsik, Janina Majewska (Manthey), Teresa Wojdyłła i Gertruda Lula. W początkowych latach trudno było pozyskać do pracy wykwalifikowanych pracowników. Jadwiga Meller była kierownikiem działu instrukcyjno-metodycznego, m.in. zajmowała się szkoleniem nowych pracowników, którzy często swoje wykształcenie uzupełniali na Studium Bibliotekarskim w Bydgoszczy.

Już od chwili swego powstania biblioteka aktywnie włączyła się w odradzające życie kulturalne miasta. Jednym z ważnych zadań placówki było rozpowszechnianie czytelnictwa na wsi. Pani Jadwiga wspominała ciekawe spotkania autorskie zorganizowane przez bibliotekę, m.in.: ze Zbigniewem Herbertem, Marianem Turwidem, Magdaleną Samozwaniec, Wandą Żółkiewską, Wojciechem Żukrowskim czy Stanisławem Janickim, autorem cyklicznego programu „W starym kinie”.

Całe życie zawodowe Jadwigi Meller związane było z biblioteką, jak powiedziała książki zawsze były i będą jej pasją, a pracę w bibliotece wspomina bardzo mile. W tym dniu nie mogło zabraknąć życzeń i podziękowań, m.in. od członków Polskiego Związku Niewidomych w Świeciu. Spotkanie zakończyło się wspólnie wykonanym pamiątkowym zdjęciem.       

oprac. Marcin Warmke

 

123

456

789

1011

 

Dane adresowe

MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

NIP: 559-18-84-328

logo glowne.jpg

 

Media