ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

kontakt@bibliotekaswiecie.pl  facebook   YouTube   Instagram
poniedziałek, 25 październik 2021 05:45

Zakup nowości wydawniczych dofinansowanych ze środków MKDNiS w 2021 r.

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakup nowości wydawniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 

W ramach dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 Miejska
Biblioteka Publiczna w Świeciu otrzymała kwotę: 18 500,00 zł  w roku 2021.

 

Dane adresowe

MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

NIP: 559-18-84-328

logo glowne.jpg

 

Media