ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

kontakt@bibliotekaswiecie.pl  facebook   YouTube   Instagram

Czytelnia

Dział Informacyjno-Bibliograficzny posiada księgozbiór liczący blisko 6500 woluminów. Składają się na niego: książki z literatury popularno-naukowej, z wszystkich dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, leksykony, przewodniki oraz zbiory regionalne o Świeciu, Ziemi Świeckiej i Kociewiu. Ponadto biblioteka prenumeruje ponad 30 tytułów czasopism, które udostępniane są użytkownikom, po wcześniejszym wpisie do rejestru.

W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek, dlatego czytelnik sam dokonuje wyboru książek, w razie potrzeby skorzystać może z pomocy bibliotekarza. Ze zbiorów korzysta się na miejscu po uprzednim zgłoszeniu się do dyżurującego bibliotekarza. Księgozbiór rozmieszczony jest wg działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, w porządku alfabetycznym.

Czytelnia współtworzy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy “Bibliografię Regionalną” składającą się z artykułów publikowanych w gazetach regionalnych.

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego za lata 1999-2013
http://wimbp2.man.bydgoszcz.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=01

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 2014 roku
http://www.integro.ksiaznica.torun.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p?ln=pl&IdKart=2

Biblioteka dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, z których można korzystać nieodpłatnie po wpisaniu się do rejestru odwiedzin. Dodatkowo w pracowni komputerowej mieszczącej się po stronie czytelni, można skorzystać z usług reprograficznych: skanowanie, drukowanie czy kserowanie dokumentów. Wszelkie wydruki są odpłatne.

W godzinach otwarcia biblioteki można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu w budynku biblioteki (sieć Wi-Fi) na własnym sprzęcie (np. laptop, tablet) - po hasło dostępu do sieci należy zgłosić się do pracowników biblioteki.

W Czytelni działa również Wypożyczalnia Międzybiblioteczna. W przypadku braku książki w zbiorach MBP w Świeciu, na życzenie czytelnika, biblioteka może sprowadzić potrzebną publikację z innej biblioteki w Polsce. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępnia księgozbiór również innym bibliotekom krajowym. Jej zasady funkcjonowania określa regulamin.

Dane adresowe

MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

NIP: 559-18-84-328

logo glowne.jpg

 

Media