ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

kontakt@bibliotekaswiecie.pl  facebook   YouTube   Instagram
wtorek, 09 sierpień 2022 08:50

Zakup nowości wydawniczych dofinansowanych ze środków MKiDN w 2022 r.

Chcemy pochwalić się, że 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0 na lata 2021–2025 – edycja 2022.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakup nowości wydawniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
W ramach „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2022 r. otrzymała kwotę: 18 500,00 zł.

Dane adresowe

MBP Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie

NIP: 559-18-84-328

logo glowne.jpg

 

Media