Sprzedaż majątku ruchomego

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które są przedmiotem sprzedaży.

Warunkiem sprzedaży jest złożenie Wniosku o zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym składnikiem rzeczowym, decyduje data i godzina zgłoszenia wniosku.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o przesłanie wniosku do dnia XX.XX.20XX roku do godz. 23:59 na adres mailowy:

e-mail: kontakt@bibliotekaswiecie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Administracji tel. 52 333 48 10

LpNazwa
Nr inwentarzowyStanZdjęcieilośćCena
jednostkowa
Sprzedane
1
2