Po zapoznaniu się z pracami, które wpłynęły na Konkurs Literacki „Ja” Komisja Konkursowa w składzie:
Hanna Kalinowska
Natalia Głowala
Beata Szymańska
Marek Tomasik
zdecydowała o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:
I miejsce – nie przyznano
Dwa równorzędne II miejsca: dla autorki o pseudonimie „Magnifica” (Magdalena Kamińska) za pracę „Nie ma mnie”, nagroda w wys. 1000 zł brutto
oraz dla autora o pseudonimie „Kamuh” (Maciej Ciemny) za pracę „Ja, Jańcio, lewica, dialog”, nagroda w wys. 1000 zł brutto
III miejsce – dla autorki o pseudonimie „Róża” (Julia Jaworska) za pracę „Rozpad”, nagroda książkowa, nagroda w wys. 500 zł brutto
Wyróżnienie – dla autorki o pseudonimie „Jedwabny szal” (Jolanta Piekarska) za pracę „Babcia Leosia”, nagroda książkowa.
Sponsorem konkursu była firma Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o.